TREPS


Fitness sertifika taleplerinin çoğu , aktif ve anlamlı bir kariyer yapmak isteyen genç ve yetişkin nüfustan ve ayrıca kurumsal bir şirket hayatının yanı sıra ikinci bir konuda uzmanlaşmak ve kariyer yapmak isteyen nufustan oluşmaktadır. Tüm bunların yanı sıra özellikle kadınlar fitness ve sağlık alanında kariyerlerine büyük ilgi göstermektedirler. TREPS in çözmeyi hedeflediği sorunlarından biri de spor mesleğinde kadınlar gibi dezavantajlı gruplar için çeşitlilik ve fırsat eşitliği sağlayarak eğitimleri ve etkinlikleri daha ulaşabilir hale getirmektedir.

Türkiye, mesleki eğitim ve öğretim alanında Üye Devletlerle , yani Kopenhag süreci ve Bologna Süreçleri arasında gönüllü işbirliği için AB platformunda yer almıştır. Bu taahhütlere dayanarak, fitness uzmanları için bir ömür boyu rehberlik programı sağlamak için mesleki eğitim ve öğretim kalifikasyonlarını ve yüksek öğrenim çıktılarını uyumlu hale getirmek gereklidir.

Bunu sürdürmek için, etkilerin sürdürülebilmesi için kredi derslerinden, resmi öğrenimden ve iş tecrübesinden edinilenleri kaydetmek için bir sisteme ihtiyaç vardır. Türkiyede ki kayıt sistemi , Egzersiz Profesyonelleri için Avrupa Kayıt Sistemi (EREPS) gibi Avrupa kayıt sistemleriyle bağlantılı olmalıdır. Bu, öğrenenlerin ihtiyaç duydukları hayat boyu sürecek rehberlik ve devam eden eğitim ihtiyaçlarına karşılık gelecektir.

Aynı zamanda Avrupa Birliği ile uyumlu olması egzersiz profesyonellerinin Avrupa’da ve dünyada istihdam etmelerinin ve çalışmalarının önünü açacaktır. TREPS sistemine kayıt olan egzersiz profesyonelleri doğrudan ve direkt olarak AB ye bağlı bir eğitmen olma unvanına sahip olacaktır.

treps-sag4